Geen professionele opleiding zonder professionele docenten! Tijd dus om jullie voor te stellen aan ons lerarenkorps in Roeselare dat klaar staat om aan de slag te gaan met onze #MagicMakers. Benieuwd wie onze docenten precies zijn? Klik dan zeker op “More magic …”!

Sally is opgegroeid met muziek. Al koos ze zelf om van start te gaan met turnen, echter combineerde ze dit al snel met dansen. Ze volgde als kind dansles in de gemeente waar ze woonde. Volgende stijlen werden er gevolgd: hiphop, clipdance en disco.Toen ze ouder was, wou ze ruimer gaan denken en ging ze dansen in een grotere stad, waar ze van verschillende professionele docenten les kreeg (o.a. Laurent Flament). Daar volgde ze minimum 13u dansles per week waaronder ballet, clipdance, hiphop, modern, jazz en disco. Ze voelde dat haar hart bij dans lag en sloot zich aan bij verschillende show- en wedstrijdteams in de stijlen modern en disco. Ondertussen volgde ze nog heel regelmatig workshops van verscheidene choreografen waaronder Minhee Bervoets, Anneke Ghysens, Isabelle Beernaert,… Disco is haar favoriete stijl. De glitter en glamour, energie, kracht, techniek en lenigheid die voor deze stijl nodig is spreken haar aan. Daarom schoolt ze zich tot op heden nog steeds bij in deze stijl. Ze volgt internationale workshops om ‘on top’ te blijven. Dans is voor haar zowel zich uitleven als ontspannen. In haar lessen wil ze haar passie doorgeven aan anderen. Ze geeft les in de stijl disco aan verschillende leeftijden en niveaus, tevens coacht ze 3 disco-wedstrijdteams en stoomt ze heel wat sololisten en duo’s klaar om te knallen op de wedstrijden.Daarnaast blijft ze zich verdiepen in andere dansvormen zoals modern en showjazz.Sally danste mee in Nacht van Exclusief, MnM start to DJ, Nacht van de Punch, cheerleader Cercle Brugge, revue’s, discowedstrijden,… Werd met Team United in 2016 Belgisch kampioenen won de Beker van België in 2017 en werd daarnaast Belgisch kampioen met Team Reloaded in 2018 en 2019 waar ze zelf in meedanst. Jureerde in het verleden op discowedstrijden van Danssport Vlaanderen.
 
MORE MAGIC

Gaëlle volgde een opleiding aan de Fontys Dansacademie in Tilburg (Nederland), waar ze in 2018 afstudeerde als bachelor Contemporary Urban. Stilzitten staat niet in haar woordenboek: Pinocchio, Tinkling I, K3 20 Jaar en Madagascar the Musical. Ze is tevens actief in het Nederlandse theater compagnie Corpo Maquina, waarmee ze toerde doorheen Nederland met de voorstelling Portraits. In de zomer van 2019 verbleef ze op het cruiseschip MS Berlin met het Franse gezelschap Edilson show Paris. Gaëlle is een performer eerste klas en houdt ervan om haar passie door te geven aan jongeren.

 
MORE MAGIC

Stefanie Duc (°1989) is een gedip­lomeerde danseres die gepas­sion­eerd bezig is met dans sinds haar 5 jaar. Geb­eten door de dans­mi­crobe besliste ze op 11-jarige leeftijd hier­van haar ber­oep te maken. If you can dream it, you can do it!

Zij studeerde na het vol­gen van de 6‑jarige opleiding af aan de Konink­lijke Bal­letschool van Ant­wer­pen- Bel­gië, waarna zij via een beurs een spe­cial­isa­tiejaar klassieke dans vol­g­de aan het Real Con­ser­vatorio Pro­fe­sion­al de Danza Mariemma te Mad­rid- Span­je. Hierna besloot ze zich ver­der te verdiepen in de wereld van de hedendaagse dan­s­tech­niek­en. Zodoende behaalde ze in 2011 haar Bach­el­or in Dans aan het Con­ser­vat­ori­um van de AP Hogeschool Ant­wer­pen- Bel­gië. Tot op heden schoolt ze zich nog steeds bij door het vol­gen van diverse dans­work­shops in o.a. LA en New York.

Ze gen­oot op de KBA een uit­gebreid lessen­pakket: Klassiek bal­let, Pointes, Pas De Deux, Klassiek en Hedendaags rep­er­toire, Hedendaags, Gra­ham, Cun­ning­ham, Impro­visa­tie tech­niek­en, Jazz, Spaanse dans, Volks­dans, Pil­ates, Yoga, …

Ook werd ze tijdens deze opleiding op 14-jarige leeftijd geselect­eerd om mee te toer­en met ​La Bay­adère”, een klassieke bal­let­pro­ductie van het Konink­lijk Bal­let van Vlaander­en.

Ged­urende haar hedendaags tra­ject dan­ste ze cho­reo­grafieën van o.a. Min Hee Ber­vo­ets, Filip Van Huffel, Paul Estabrook, Marc Van­runxt, Michaël Lazic, Jean Luc Ducourt,…

Na haar opleiding dan­ste ze bij mod­ern dans­gezelschap ​De Stilte” in Breda en het ​Inter­na­tion­aal Dan­stheat­er” te Ams­ter­dam. Na twee jaar in Neder­land te hebben doorge­b­racht keerde ze ter­ug naar Bel­gië om dan uiteindelijk twee jaar richt­ing Frankrijkte trekken waar ze aan de slag ging als cab­aret-danseres en assist­ent cho­reo­graaf bij twee rondtrekkende dans­gezelschap­pen; Met­ro­nome & Cie Show­time.

Ter­ug in Bel­gië vond ze haar weg in de com­mer­ciele danswereld waar ze op zelf­standige basis voor diverse agency’s danst(e):
D‑Dance Pro­duc­tions, Dance Act, Strange People, Cri­aturas, The Cast, Show­case by Tommy Gryson, Ren­eeen­ter­tain­ment, Com­pag­nie Foletta…

Tevens kon je haar aan het werk zien in Revue tem­pels zoals ​Het Witte Paard”, ​Col­isee” en ​Cab­aret Magiq”. Daarnaast dan­ste ze ook voor ver­schil­lende (inter)nationale arti­esten, op diverse evene­men­ten (mod­eshows, trav­estieshows, cor­por­ate events), video­clips, films,…

Momenteel is Stefanie nog steeds te vinden op diverse podia in binnen- en buiten­land. Ze trad al op in landen zoals Neder­land, Lux­em­burg, Frankrijk, Duits­land, Enge­land, Span­je, Kroatië, Noor­we­gen, Zweden, Fin­land en Dene­marken. Naast uit­vo­er­end danseres werkte ze ook als dansleerkracht, per­former, straatarti­est illusieas­sist­ente én gespe­cial­iseerd pointes­fit­ter in dansspe­ciaalzaak Larabesko.

MORE MAGIC

Toon Bellemans ademt muziek. Wanneer hij niet bezig was met drummen was hij bij de jeugd van onder andere Cercle Brugge en Izegem al de metronoom op het veld. Zijn muzikale opleiding genoot hij bij de Academie Peter Benoit in Harelbeke waarna hij het drumstel op zestienjarige leeftijd inruilde voor piano, gitaar en zang. Op zijn achttiende ging hij in de leer bij zanginstituut Mind The Voice, waar hij op zijn twintigste ook zangcoach werd. In die periode en de jaren daarna stond Toon onder meer op het podium van kidsfestival Your’in, had hij een gesmaakte passage in The Voice, zong hij live op Top Radio, zorgde hij voor de muzikale noot in de VIP-ruimtes van Zulte-Waregem en was hij hoofdact tijdens de finales van Miss West- en Oost-Vlaanderen en Mister Belgium. Verder verzorgde hij -alleen én met band- tal van huwelijken, liveoptredens en festivals in België en Nederland, iets wat hij tot op vandaag nog steeds doet. Professioneel kan hij zijn muzikale ei volledig kwijt in zijn job als Store Manager bij Key Music Roeselare , waar hij muziekliefhebbers allerhande op een enthousiaste manier met raad en daad bijstaat in al hun projecten.
 
MORE MAGIC

Geen professionele opleiding zonder professionele docenten! Tijd dus om jullie voor te stellen aan ons lerarenkorps in Roeselare dat klaar staat om aan de slag te gaan met onze #MagicMakers. Benieuwd wie onze docenten precies zijn? Klik dan zeker op “More magic …”!

Sally is opgegroeid met muziek. Al koos ze zelf om van start te gaan met turnen, echter combineerde ze dit al snel met dansen. Ze volgde als kind dansles in de gemeente waar ze woonde. Volgende stijlen werden er gevolgd: hiphop, clipdance en disco.Toen ze ouder was, wou ze ruimer gaan denken en ging ze dansen in een grotere stad, waar ze van verschillende professionele docenten les kreeg (o.a. Laurent Flament). Daar volgde ze minimum 13u dansles per week waaronder ballet, clipdance, hiphop, modern, jazz en disco. Ze voelde dat haar hart bij dans lag en sloot zich aan bij verschillende show- en wedstrijdteams in de stijlen modern en disco. Ondertussen volgde ze nog heel regelmatig workshops van verscheidene choreografen waaronder Minhee Bervoets, Anneke Ghysens, Isabelle Beernaert,… Disco is haar favoriete stijl. De glitter en glamour, energie, kracht, techniek en lenigheid die voor deze stijl nodig is spreken haar aan. Daarom schoolt ze zich tot op heden nog steeds bij in deze stijl. Ze volgt internationale workshops om ‘on top’ te blijven. Dans is voor haar zowel zich uitleven als ontspannen. In haar lessen wil ze haar passie doorgeven aan anderen. Ze geeft les in de stijl disco aan verschillende leeftijden en niveaus, tevens coacht ze 3 disco-wedstrijdteams en stoomt ze heel wat sololisten en duo’s klaar om te knallen op de wedstrijden.Daarnaast blijft ze zich verdiepen in andere dansvormen zoals modern en showjazz.Sally danste mee in Nacht van Exclusief, MnM start to DJ, Nacht van de Punch, cheerleader Cercle Brugge, revue’s, discowedstrijden,… Werd met Team United in 2016 Belgisch kampioenen won de Beker van België in 2017 en werd daarnaast Belgisch kampioen met Team Reloaded in 2018 en 2019 waar ze zelf in meedanst. Jureerde in het verleden op discowedstrijden van Danssport Vlaanderen.
 
MORE MAGIC

Gaëlle volgde een opleiding aan de Fontys Dansacademie in Tilburg (Nederland), waar ze in 2018 afstudeerde als bachelor Contemporary Urban. Stilzitten staat niet in haar woordenboek: Pinocchio, Tinkling I, K3 20 Jaar en Madagascar the Musical. Ze is tevens actief in het Nederlandse theater compagnie Corpo Maquina, waarmee ze toerde doorheen Nederland met de voorstelling Portraits. In de zomer van 2019 verbleef ze op het cruiseschip MS Berlin met het Franse gezelschap Edilson show Paris. Gaëlle is een performer eerste klas en houdt ervan om haar passie door te geven aan jongeren.

 
MORE MAGIC

Toon Bellemans ademt muziek. Wanneer hij niet bezig was met drummen was hij bij de jeugd van onder andere Cercle Brugge en Izegem al de metronoom op het veld. Zijn muzikale opleiding genoot hij bij de Academie Peter Benoit in Harelbeke waarna hij het drumstel op zestienjarige leeftijd inruilde voor piano, gitaar en zang. Op zijn achttiende ging hij in de leer bij zanginstituut Mind The Voice, waar hij op zijn twintigste ook zangcoach werd. In die periode en de jaren daarna stond Toon onder meer op het podium van kidsfestival Your’in, had hij een gesmaakte passage in The Voice, zong hij live op Top Radio, zorgde hij voor de muzikale noot in de VIP-ruimtes van Zulte-Waregem en was hij hoofdact tijdens de finales van Miss West- en Oost-Vlaanderen en Mister Belgium. Verder verzorgde hij -alleen én met band- tal van huwelijken, liveoptredens en festivals in België en Nederland, iets wat hij tot op vandaag nog steeds doet. Professioneel kan hij zijn muzikale ei volledig kwijt in zijn job als Store Manager bij Key Music Roeselare , waar hij muziekliefhebbers allerhande op een enthousiaste manier met raad en daad bijstaat in al hun projecten.
 
MORE MAGIC

Fabric Magic opleiding Roeselare @
Hypnosis Dance Academy
Groenstraat 170B
8800 Roeselare

roeselare@fabricmagic.be