#WELKOM

Beste #MagicMaker,

Welkom bij de dans-, musical- en vocalopleidingen van Fabric Magic. Met deze opleidingen willen we het beste in al onze leerlingen naar boven halen. Met onze eigen aanpak die aansluit bij onze lessen en de opdrachten die wij uitvoeren weten we naast veel plezier op de vloer ook mooie resultaten neer te zetten. Maar bovenal is het wel het harde werk van onze docenten alsook jullie, leerlingen die onze opleiding zo professioneel maakt.

 

Om zorgeloos aan het nieuwe Fabric Magic-seizoen te kunnen beginnen, vind je in deze pagina alle regels en praktische informatie om je magische avontuur bij ons goed te starten. Door deze regels en afspraken te respecteren garanderen we een fijne en leerzame tijd in onze Fabric.

Let’s make some magic!
#TEAMFABRICMAGIC

#TEAMGEVOEL

Een waardige #MAGICMAKER heeft oog voor discipline, fairplay en respect. Van onze teams verwachten wij dat dit duidelijk voelbaar is naar de rest van de groep, onze lesgevers, ons directie-team maar ook onze klanten. Houd daarom rekening met volgende punten.

 • Pestgedrag wordt onder geen enkele vorm getolereerd. We vinden het van groot belang dat iedereen zich welkom voelt in onze teams.
 • Wees steeds op tijd in je les en draag de juiste outfit.
 • Problemen groot of klein kunnen op een correcte manier besproken worden met de lesgevers maar specifieke vragen omtrent de opleiding kan je altijd stellen aan ons team via roeselare@fabricmagic.be
 • In tijden waarin social media de meest gebruikte communicatiemethode is en jullie vaak foto’s en filmpjes willen delen verzoeken we deze steeds te posten met #MAGICMAKERS en @FABRICMAGICPRODUCTIONS. LET OP : het is verboden opnames te maken van onze lessen.
 • Fabric Magic beschikt over tal van lesgevers. Deze zijn perfect in staat om je te begeleiden op vlak van dans, zang & performance. Ouders en andere teamleden hoeven hun mening over andere #MAGICMAKERS niet openlijk te verkondigen. Heb je vragen over je eigen ontwikkeling of die van je zoon/ dochter kan je deze steeds aan ons stellen.
 • Sfeer maak je voornamelijk zelf. Elkaar aanmoedigen en motiveren werkt!

#AANWEZIGHEID

Alle lessen bij Fabric Magic zijn verplicht!

Indien je meer dan 3 keer afwezig bent zonder geldige reden, ben je niet meer welkom in je TEAM. Het is met pijn in het hart dat we deze regel moeten toepassen, maar het is de enige manier om het teamgevoel te bewaren en samen mooie resultaten neer te zetten.

Geldige redenen zijn:

 • Ziekte (Doktersbriefjes worden nooit gemaild en/of afgegeven. Deze kunnen enkel getoond worden aan de docent tijdens de eerstvolgende les).
 • Overlijden van een naaste.
 • Schoolreizen of andere schoolactiviteiten.
 • Werk gerelateerde verplichtingen (Congres of verplichte vergadering op het werk)Geef je afwezigheden steeds tijdig door en dit énkel via mail ( roeselare@fabricmagic.be). Niet via WhatsApp, Instagram, Facebook, telefoon, etc…)

#MAGICDESINFECTIONINTHEMAKING

We vragen onze leerlingen om zich aan de maatregelen te houden die de overheid bepaald heeft. Ook bij Fabric Magic passen we de volgende maatregelen toe:

 • Hou 1,5 meter afstand van andere personen.
 • Was je handen bij het binnenkomen, voor je iets eet, na elk toiletbezoek, na het niezen/hoesten en voor je terug naar huis gaat.
 • Geef elkaar geen hand, kus of knuffel.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een gesloten vuilbak.
 • Geen zakdoek? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog. Ben je ziek? Blijf thuis en verwittig ons.

Mocht Corona nóg meer roet in het eten strooien waardoor we bepaalde lessen niet mogen laten doorgaan dan brengen we dat lesgeld uiteraard in vermindering op het nog te betalen lesgeld van het 2de semester. Indien het lesgeld van het 2de semester ook al werd overgemaakt storten we het lesgeld van de geannuleerde lessen op het einde van het schooljaar terug op je bankrekening.

#VERVANGINGEN EN ANNULEREN LESSEN

We streven er naar om alle lessen stipt te laten verlopen door ons vast docententeam. Jammer genoeg is dit niet altijd mogelijk gezien ook onze leerkrachten eens ziek kunnen zijn, zelf een opdracht hebben of omwille van persoonlijke redenen verstek moeten geven.

Wij trachten steeds een waardige vervanging te voorzien. In het allerslechtste geval dienen we de les te annuleren. Hiervoor kunnen we geen terugbetaling van het lesgeld voorzien. We danken jullie voor het begrip.

#BAR

Vanaf nu is water GRATIS te verkrijgen voor al onze leden. Enkel zij kunnen hun eigen drinkbus laten bijvullen door onze barman.

Voor ouders en/of gezinsleden is er vanzelfsprekend nog steeds water, frisdrank, alcoholische dranken, snacks & versnaperingen te verkrijgen in de bar. Wens je iets te nuttigen? Vraag het aan onze barman.

#GEBOUW

Naast Fabric Magic zitten er nog verschillende andere dansgroepen in onze gebouwen. Uit respect voor hen vragen we al onze #MAGICMAKERS en hun ouders niet te veel lawaai te maken op de parking en in de wandelgangen.

#PARKEREN

Wij beschikken over een parking voor de deur en in de straat.

Parkeren is verboden :

 • op de parking van het advocatenkantoor bij HDAC THE NARROWS (Langebrugstraat 11B). Er is voldoende parkeerruimte langs de straat.
 • voor alle nooduitgangen en garagepoorten van het gebouw.
 • op plaatsen die gereserveerd zijn voor afdelingsverantwoordelijke Steve Burggraeve

#OPDRACHTEN EN BETALINGEN

Niet elke opdracht is een betaalde opdracht. Bij twijfel vraag je dit best even na per mail (roeselare@fabricmagic.be)

Het merendeel van de betaalde opdrachten wordt vergoed via KVR. Om te werken met KVR (= Kleine VergoedingsRegel) heb je een kunstenaarskaart nodig en moet je minstens 15 jaar oud zijn.

Wanneer je geselecteerd bent voor een opdracht vragen wij samen met  jou een kunstenaarskaart aan. Mocht je reeds een kunstenaarskaart hebben en je bent geselecteerd voor een opdracht, laat het ons dan weten zodat we geen nieuwe aanvraag indienen.

Bij kinderen jonger dan 15 jaar is er een extra goedkeuring nodig van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid. Deze goedkeuring wordt steeds aangevraagd door de organisatie of Fabric Magic.

#EXTERNE OPDRACHTEN

Fabric Magic is als productiehuis en opleidingscentrum zeer actief in de entertainment sector en hecht daarom ontzettend veel waarde aan haar opleidingen. Onze #MAGICMAKERS hebben doelbewust gekozen om deel uit te maken van onze teams en net zoals bij elke andere opleiding gaat zo’n lidmaatschap gepaard met enkele regels, zo ook wat externe opdrachten betreft.

Hoewel er andere organisaties zijn die externe producties in combinatie met hun opleiding niet toelaten, proberen wij dit meestal wel te doen. Ondanks deze flexibiliteit staan we er wel steeds op dat jullie voor externe opdrachten altijd de toestemming vragen door een mailtje te sturen naar roeselare@fabricmagic.be.

Deelnemen aan externe activiteiten zonder onze toestemming kan leiden tot de stopzetting van je lidmaatschap.

#FILMEN & FOTOGRAFEREN

Het is ten strengste verboden om tijdens de danslessen te filmen en te fotograferen. Niet enkel zijn tal van onze choreografieën gemaakt voor shows en producties die nog dienen uit te komen, maar is het voor onze #MAGICMAKERS geen aangenaam gevoel om tijdens de dans- of zangles gefilmd of gefotografeerd te worden.

Choreo’s en filmpjes van de les mogen zonder de toestemming van de docent ook nooit online geplaatst worden.

#OUTFIT

Het dragen van een Fabric Magic-trainer is vanaf heden verplicht.

Deze trainer bestaat uit een broek, een hoodie of vest en een T-Shirt. Heb je nog geen trainer of wens je nog extra items? Dan kan je die vanaf nu online bestellen op onze webshop!

Tijdens de eerste lesweek van elk semester voorzien wij de gelegenheid om jouw outfit te passen voor aanvang van je les. Online bestellen doe je ten laatste tijdens de eerste les van elk semester.

Onderstaande items dien je zelf te voorzien en zijn niet allemaal te verkrijgen op onze webshop:Enkel voor de #PREMAGICMAKERS is er geen verplichte kledij voorzien.

DANCE

 • Sneakers / Kousen / Blootvoets
 • Fabric Magic-trainer

MUSICAL / VOCAL

Zang :

 • Fabric Magic-vest of Hoodie
 • Potlood
 • Fabric Magic-map (te bestellen op de webshop)
 • Opnameapparaat zoals een ZOOM H5 (maar mag ook je smartphone zijn)

Dans :

 • Sneakers
 • Fabric Magic-trainer

#ZIEKENFONDS

Bij de meeste ziekenfondsen kan je een deel van het lidgeld terugbetaald krijgen. Het enige wat je daarvoor moet doen, is inloggen op ledenbeheer.be en onder attesten kan je een digitaal gehandtekend document met je betaalde lidgelden en cursussen terugvinden. Dit kan je dan toevoegen aan je aanvraagformulier tot gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Onze lesgevers focussen zich op het voorbereiden en het geven van kwaliteitsvolle lessen om mooie resultaten neer te zetten. Gelieve dus zo’n vragen enkel via mail te stellen.

#VERZEKERING

Elke #MagicMaker is na betaling van het lesgeld automatisch verzekerd voor het ganse schooljaar bij Danssport Vlaanderen van 1 september tot en met 31 augustus. Het is dus niet nodig om een extra sportverzekering af te sluiten.

We hopen uiteraard dat je dit niet nodig hebt, maar in geval van een kwetsure of ongeval moet je ons het ingevulde ongevalformulier zo snel mogelijk via mail terug bezorgen.

Het document wordt ingevuld door jezelf (of ouders indien minderjarig) en de behandelende arts.

Bij een kwetsure of ongeval kan je hieronder het document downloaden.  Vul de GEEL gearceerde velden in en mail dit document door naar roeselare@fabricmagic.be. Wij bezorgen het getekende exemplaar daarna aan DanssportVlaanderen voor de verdere afhandeling.

#VAKANTIES & BELANGRIJKE DATA

Tijdens de volgende periodes zijn er geen lessen :

 • herfstvakantie: 1 november 2021 tot en met 7 november 2021
 • Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
 • kerstvakantie: 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022
 • krokusvakantie: 28 februari 2022 tot en met 6 maart 2022
 • paasvakantie: 4 april 2022 tot en met 18 april 2022

Projecten kunnen uiteraard wel doorgaan in deze periode.

Andere belangrijke data :

 • maandag 6 september 2021 : Start van de opleidingen
 • dinsdag 21 december 2021 Magical Christmas Party
 • zaterdag 12 februari 2022 Fabulous Romantic Movie Night
 • zaterdag 14 mei 2022 : Einde van de opleidingen

#COMMUNICATIE

Wij zijn steeds te bereiken via volgende kanalen.

TELEFOON 

 • 0486/414.404

MAIL 

 • Algemene vragen, vragen over de opleiding en lessen, vragen over betalingen, verzekeringen en of meldingen over pestgedrag of andere problemen op de vloer ongevallen: roeselare@fabricmagic.be

Communiceren met onze #MagicMakers doen wij niet via Instagram / Messenger / Snapchat / WhatsApp … Officiële berichtgeving gaat via de daarvoor opgerichte Facebookgroepen, mailing vanuit roeselare@fabricmagic.be en mailing vanuit ledenbeheer.be. Check regelmatig je emailadres.